Uči o sebi, saznaj svoje osobine, sposobnosti, talente!

 

Ovaj upitnik će ti pomoći da analiziraš interesovanja, sposobnosti i talente koje posjeduješ. Uz to, možeš da saznaš čime se bave ljudi sa sličnim osobinama, sposobnostima, talentima.

Popunjavaš tri kolone:

1. U prvoj koloni ocjenjuješ ocjenama od 1 do 5 navedene aktivnosti. Ocjena 1 znači da ti ta aktivnost ne pričinjava zadovoljstvo, a ocjena 5 da ti čini veliko zadovoljstvo.

2. U drugoj koloni su neke aktivnosti kojima se možda baviš u slobodno vijeme. Ocjenjuješ ih ocjenama od 1 do 3. Ocjena 3 je za aktivnosti koje radiš skoro svakodnevno, 2 je za otprilike jednom nedjeljno i 1 za ponekad.

3. U trećoj koloni su predmeti koji su povezani sa navedenom aktivnošću. Tvom najomiljenijem predmetu daj ocjenu 3 , predmetu koji manje voliš 2, a ocjenu 1 predmetu koji ne spada u tvoje favorite.

 

Ja volim sadržaje i aktivnosti iz sljedećih oblasti....

 

1. Ja i brojevi – dobri drugovi U slobodno vrijeme najčešće se bavim: Predmeti u kojima sam uspješan/na
1. Mislim da imam dar za matematiku.           1. matematikom za nadarene       1. Matematika      
2. Uživam u matematičkim problemima, igrama i logičkim zadacima. 2. radim zanimljive zadatke   2. Informatika      
3. Znam napamet veliki broj telefonskih brojeva. 3. rješavam igrice, razne ukrštenice s brojevima          
4. Na neobične načine rješavam matematičke probleme. 4. igram šah          
5. Imam smisla za brojeve, računam brzo i tačno. 5. neka druga aktivnost povezana sa brojevima          
6. Kad rješavam matematički zadatak, znam postupak koji brže dovodi do tačnog rješenja.                
7. Često koristim različite načine da bolje razumijem matematičke probleme (npr. napravim sliku, grafikon, jednačinu i sl.)                
8. Radujem se časovima matematike                
9. Rado rješavam zadatke iz drugih zbirki i časopisa.                
10. Sam/a smišljam matematičke zadatke.                

 

2. Ja u carstvu riječi i knjiga U slobodno vrijeme najčešće se bavim: Predmeti u kojima sam uspješan/na
1. Makar jednom nedjeljno uzimam novu knjigu da čitam.           1. čitam knjige, časopise       1. CSBH jezik Albanski jezik      
2. Idem na literarnu i/ili dramsku sekciju. 2. pohađam literarnu i dramsku sekciju   2. Strani jezik      
3. Čitam knjige koje sam/a biram. 3. učim strani jezik          
4. Idem na kurs stranog jezika. 4. gledam filmove, pozorišne predstave          
5. Pred drugima govorim sigurno, tečno i uvjerljivo. 5. neka druga aktivnost povezana sa riječima i knjigama          
6. Rađe čitam štampane knjige nego tekstove na internetu.                
7. Pišem članke za školski časopis/novine.                
8. Strani jezici spadaju u moje najomiljenije predmete.                
9. Rado prepisujem opise/citate iz knjiga.                
10. Volim igre u kojima se koriste riječi.                

 

3. Umjetnost je moj izbor U slobodno vrijeme najčešće se bavim: Predmeti u kojima sam uspješan/na
1. Posjedujem osjećaj za lijepo i volim sve vrste umjetnosti.           1. sviram instrument       1. Muzička kultura      
2. Rado bih crtao/la ilustracije za dječije knjige. 2. idem u školu crtanja, vajanja, na izložbe   2. Likovna kultura      
3. Ponekad zamišljam da dizajniram odjeću. 3. član sam hora ili likovne sekcije          
4. Pravim ukrasne predmete (od papira, drveta, tekstila, kože, gline) 4. idem na koncerte          
5. Među najboljima sam u razredu u crtanju i pravljenju raznih predmeta. 5. neka druga aktivnost povezana sa umjetnošću          
6. Često slušam muziku i volim da je stvaram.                
7. Brzo pamtim melodije i tačno ih ponavljam.                
8. Ono što čitam ili čujem ponekad često pretvaram u crteže.                
9. Rado učestvujem u muzičkim i likovnim aktivnostima.                
10. Ponekad mi kažu da sanjarim ili da sam ˝u svom svijetu˝.                

 

4. Priroda i ja U slobodno vrijeme najčešće se bavim: Predmeti u kojima sam uspješan/na
1. Često se pitam kako su naučnici došli do nekih otkrića.           1. čitam o naučnim otkrićima       1. Priroda      
2. Volio/ljela bih da podučavam druge o prirodi i pojavama u njoj. 2. često sam u prirodi, posmatram biljke i životinje   2. Tehnika      
3. Volio/ljela bih da sam član/članica malog školskog istraživačkog tima. 3. član/ica sam ekološke sekcije          
4. Volim da čitam o kosmosu, podvodnom svijetu i sl. 4. brinem o svom ljubimcu ili o domaćim životinjama          
5. Želim da radim u laboratoriji i da koristim razne instrumente. 5. neka druga aktivnost povezana sa prirodom          
6. Često razmišljam “šta bi bilo kad bi bilo” npr. šta bi bilo kada bi ljudi imali krila, ili kada bi prestala da djeluje sila zemljine teže ili …                
7. Rado čitam biografije istaknutih naučnika i kako su radili.                
8. Osmišljavam i izvodim male eksperimente.                
9. Uzgajam mnoge biljke, hranim ih i održavam ih u životu.                
10. Volio bih da brinem o životinjama i da ih liječim.                

 

5. Tehnika, informatika i JA U slobodno vrijeme najčešće se bavim: Predmeti u kojima sam uspješan/na
1. Volim da sklapam i popravljam igračke ili male tehničke uređaje.           1. čitam o tehničkim dostignućima       1. Informatika      
2. Zanima me kako funkcionišu automatski uređaji. (npr. semafor, mobilni telefon) 2. pohađam dodatnu nastavu iz programiranja   2. Tehnika      
3. Rad na kompjuteru i programiranje veoma su mi zanimljivi. 3. gledam emisije o tehničkim dostignućima na televiziji          
4. Dok igram video igrice pokušavam da otkrijem kako one rade. 4. bavim se robotikom          
5. Lako razumijem tehnička uputstva za aparate. 5. neka druga aktivnost povezana sa tehnikom ili informatikom          
6. Ponekad mislim da mogu izumjeti nešto što bi svijet učinilo boljim mjestomza život svih ljudi.                
7. Pomažem drugima kod problema s tehnikom                
8. Imam bolje tehničke vještine od svojih drugara/ica.                
9. Pokušavam da konstruišem male uređaje koji rade.                
10. Želio bih da imam svoj alat.                

 

6. U zdravom tijelu, zdrav duh U slobodno vrijeme najčešće se bavim: Predmeti u kojima sam uspješan/na
1. Veoma sam snažan/a i izdržljiv/a.           1. treniram neki sport       1. Fizičko vaspitanje      
2. Uživam dok se bavim sportom. 2. pratim sportske događaje   2. Priroda      
3. Brži/a sam od svojih vršnjaka/inja. 3. bavim se fizičkom aktivnošću          
4. Rado čitam o poznatim sportistima i kako su ostvarili uspjeh. 4. volim da pripremim neko jednostavno zdravo jelo          
5. Imam dobru kondiciju i spreman/a sam na tjelesne napore. 5. neka druga aktivnost povezana sa ovom oblašću          
6. Na TV najviše volim da gledam sport.                
7. Volim da učim načine kako da njegujem tijelo i čuvam zdravlje.                
8. Mislim da sam nadaren za sport.                
9. Sportisti su najpopularniji u društvu.                
10. Volim da pokazujem svoje sportske vještine.                

Tvoj rezultat

Pogledaj u kojoj oblasti imaš najviše bodova, a potom potraži poruku koja je namijenjenja tebi. Poslije toga možeš čitati i ostale poruke, na primjer, da vidiš onu poruku koja se odnosi na tvoj sljedeći najveći zbir.

1. Ja i brojevi – dobri drugovi!

Ako u ovoj oblasti imaš NAJVIŠE BODOVA .....
• zanimljiva ti je matematika, dobro se osjećaš kad se baviš njome, i u školi i van škole;
• matematika te podstiče da budeš kreativan/kreativna i da ti mozak brzo radi, a ti to voliš;
• dok radiš matematiku često osjetiš da si uporan/uporna, da se lako ne predaješ kad pogriješiš, da si samostalan/ samostalna, i kreativan/kreativna.

Ljudi koji su vješti s brojevima mogu da podučavaju druge (profesori u školama i na fakultetima), da rade u bankama, u finansijskom sektoru, da budu statističari, da rade u timovima koji se bave razvojima softvera, robotikom, da rade u naučno-istraživačkim timovima....
U narednim razredima ćeš se više baviti brojevima u nastavi matematike, fizike, ali i hemije i geografije.
2. Ja u carstvu riječi i knjiga

Ako u ovoj oblasti imaš NAJVIŠE BODOVA .....
• voliš moć i ljepotu riječi, i u svijetu knjiga osjećaš se kao u svom malom carstvu;
• jezici i knjige podstiču tvoje samopouzdanje, govorničke vještine, radoznalost, kreativnost;
• sigurno si pristalica one izreke “Što više jezika znaš, više vrijediš!”.

Ljudi sa ovakvim znanjima i sposobnostima mogu da rade kao profesori jezika i književnosti, novinari, blogeri, pisci, prevodioci, menadžeri za odnose sa javnošću (pi-ar), turistički vodiči, stručnjaci za komunikacije i marketing ...
U narednim razredima ćeš još više razvijati rječnik i ljubav prema čitanju kroz sve predmete a posebno u nastavi crnogorskog-srpskog, bosanskog i hrvatskog jezika i književnosti i stranih jezika.
3. Umjetnost je moj izbor

Ako u ovoj oblasti imaš NAJVIŠE BODOVA .....
•pokazuješ da voliš umjetnosti i da znaš da na kreativan način izraziš svoja osjećanja, ideje, sposobnosti;
• voliš da drugima predstaviš svoje radove i da se oni drugima dopadaju, da ih koriste;
• ponekad se najljepše osjećaš u svijetu svoje mašte i ideja.

Ljudi koji posjeduju kreativne sposobnosti često su slikari, vajari, kompozitori i muzičari, književnici, dizajneri (odjeće, nakita, kola, predmeta za svakodnevnu upotrebu), režiseri, urednici umjetničkih programa, pisci knjiga iz oblasti umjetnosti...
O umjetnosti ćeš još dosta naučiti u narednim razredima, u nastavi likovne i muzičke kulture, crnogorskog-srpskog, bosanskog i hrvatskog jzika i književnosti, ali i iz istorije, stranih jezika i drugih predmeta.
4. Priroda i ja

Ako u ovoj oblasti imaš NAJVIŠE BODOVA .....
• zanimljiva ti je priroda i dobro se osjećaš dok boraviš u njoj i razmišljaš o tome ko se čime hrani, kako ptice lete, biljke rastu, šta se desi kada baciš kamenčić u vodu, kako nastaje led;
• interesuje te šta možeš naučiti od prirode (npr. kako mravi prave zajednice, pčele saće i med) i kako uzgajati biljke i životinje;
• priroda te podstiče da budeš strpljiv, savjestan, da je čuvaš.

Ljudi koji vole da borave u prirodi, da je istražuju i čuvaju prirodu mogu da rade kao poljoprivrednici, agronomi, ekolozi, laboranti, istraživači, farmaceuti, ljekari, kao profesori u školama i na fakultetima.
Zanimljive i korisne stvari iz ove oblasti ćeš u narednim razredima učiti iz biologije, hemije i fizike, a i u drugim predmetima ćeš pronalaziti dosta sadržaja o prirodi (npr. geografija).
5. Tehnika, informatika i ja

Ako u ovoj oblasti imaš NAJVIŠE BODOVA .....
• zanimljiva ti je tehnika, voliš da rastavljaš i sastavljaš stvari, a često i napraviš neku novu stvar;
• tvoj istraživački duh i tehnička spretnosti u rukovanju stvarima primjećuju tvoji vršnjaci, ali i odrasli;
• računar ti je “desna ruka”, a programiranje posebno interesovanje.

Ljudi koji vole tehniku često rade kao elektrotehničari, vodoinstalateri, automehaničari, auto-mehatroničari, programeri, inženjeri (mašinstva, elektrotehnike, građevine, arhitekture, tehnologije), podučavaju druge (profesori u školama i na fakultetima).
Ova oblast će se primjenjivati i dodatno izučavati u narednim razredima kroz gradivo fizike, matematike, ali dijelom i drugih predmeta.
6. U zdravom tijelu zdrav duh

Ako u ovoj oblasti imaš NAJVIŠE BODOVA ..... 
• pokazuješ da brineš o tijelu i zdravlju u cjelini, da voliš sport i baviš se fizičkom aktivnošću;
• sport i fizička aktivnost podstiču izdržljivost, koncentraciju, volju, takmičarski duh, fer plej;
• praćenje sportskih događaja uvećava poznavanje drugih ljudi, kultura i zbližava ljude.

Ljudi koji vole sport i posjeduju energičnost, upornost često svoje zanimanje mogu naći kao (lični) treneri, sportski komentatori, sudije, instruktori ili van sportskih terena kao što su novinari, izvještači, spasioci, sportski menadžeri.
Svoju ljubav prema sportu, fizičkoj aktivnosti i zdravom životu, upotpunjavaćeš znanjima iz fizičkog vaspitanja, biologije, hemije, zdravih stilova života i drugih predmeta.
Imaj na umu!
Oblast u kojoj imaš najviše bodova te, u ovom trenutku, posebno zanima.


Do kraja osnovne škole ćeš svakako proširiti znanje iz te oblasti, ali i upoznati neke nove. I ti ćeš biti drugačiji/ drugačija... Možda ćeš imati i neke nove sklonosti i drugačije želje u pogledu tvog budućeg zanimanja. Najvažnije je da to pratiš, da razmišljaš o svojim sklonostima, osobinama i sposobnostima, da se informišeš šta još treba da naučiš, kako i gdje...

Sličan test ćeš popunjavati i na početku IX razreda i tada možeš da porediš svoja interesovanja sa ovima.