"MENE INTERESUJE.."

 

U svakom kvadratu obilježenim brojevima od 1 do 6 su po četiri pitanja. Pročitaj pažljivo svako pitanje i ako je tvoj odgovor na pitanje potvrdan, odnosno „DA“, onda stavi štrik u kućicu za unos podataka pored pitanja. Ako je tvoj odgovor negativan, odnosno „NE“, onda ne upisuj ništa.

 

 
1
Voliš li da se igraš napolju?

Voliš li da praviš neke stvari i proizvode?
Da li bi volio/voljela da naučiš kako da popraviš svoje biciklo?

Da li brzo ukapiraš kako neka stvar radi?

 
4
Kad tvoji drugovi imaju probleme, voliš li da im pomažeš da riješe te probleme?

Voliš li da pomažeš nekome ko je bolestan?
Jesi li srećan/srećna kad imaš puno drugara u odjeljenju?

Voliš li da radiš u timu?

 
2
Voliš li muziku, pozorište, časove likovnog i muzičkog?

Voliš li da pišeš pjesme ili priče?
Umiješ li da sviraš na nekom muzičkom instrumentu?

Voliš li sam/sama da smišljaš igre kad se igraš sa drugarima?

 
5
Voliš li da ti rukovodiš nekom grupom?

Voliš li da završiš posao koji započneš?
Je li ti milo da se takmičiš u školi ili u sportu?

Voliš li ti da biraš što će tvoji drugari da igraju?

 
3
Voliš li časove matematike i prirodnih nauka?

Voliš li da sam osmisliš neku stvar?
Da li voliš da radiš na kompjuteru?

Voliš li sam da riješiš problem?

 
6
Voliš li da si spreman na časovima?

Voliš li matematiku ili kompjutere?
Voliš li da bilježiš koliko imaš novca i koliko si potrošio?

Voliš li da je tvoja soba ili klupa uredna?

 Kvadrat 1 Kvadrat 4
Ti voliš da praviš, stvaraš stvari i proizvode, da se služiš alatima, da stvoriš i popraviš neku stvar, da radiš napolju.
Primjeri zanimanja koja su povezana s ovakvim interesovanjima i sklonostima su:
- mehaničar
- kuvar
- inženjer
- vatrogasac
- poljoprivrednik
- agronom
Ti voliš da pomažeš prijateljima, da imaš dobre odnose sa drugima, voliš da radiš s ljudima.
Primjeri zanimanja koja su povezana s ovakvim interesovanjima i sklonostima su:
- bolničar/medicinska sestra
- nastavnik
- savjetnik
- dreser
- direktor škole
- sudija
Kvadrat 2 Kvadrat 5
Voliš da praviš nove stvari i proizvode, da koristiš svoju maštu, da predstavljaš drugima to što uradiš.
Primjeri zanimanja koja su povezana s ovakvim interesovanjima i sklonostima su:
- fotograf
- pisac/pjesnik
- reporter
- glumac
- modni dizajner
- muzičar
Voliš da rukovodiš ljudima, energičan si i voliš akciju, voliš da se takmičiš sa drugima.
Primjeri zanimanja koja su povezana s ovakvim interesovanjima i sklonostima su:
- trener
- menadžer hotela
- advokat
- turistički vodič
- frizer
- biznismen
Kvadrat 3 Kvadrat 6
Prija ti kad si samostalan u radu, voliš da primjenjuješ znanja iz matematike i prirodnih nauka, voliš da doprineseš da se riješi neki problem.
Primjeri zanimanja koja su povezana s ovakvim interesovanjima i sklonostima su:
- ljekar
- astronom
- veterinar
- detektiv
- apotekar
- istraživač
Voliš da si organizovan/organizovana, da postoji raspored, voliš da su ti stvari uredne, prijatelji se mogu osloniti na tebe.
Primjeri zanimanja koja su povezana s ovakvim interesovanjima i sklonostima su:
- pilot
- sekretar
- bankar
- policajac
- bibliotekar
- bolničar