MINISTARSTVO PROSVJETE CRNE GORE
NACIONALNI CENTAR ZA EUROPASS, EUROGUIDANCE I EVROPSKI KVALIFIKACIONI OKVIR