22 sep

Formirana radna grupa za pisanje Vodiča kroz Europass

Ministarstvo prosvjete je u aprilu 2016. godine formiralo radnu grupu za pripremu Vodiča kroz Europass.
Zadatak radne grupe je da pripremi ovaj Vodič koji će sadržati svih pet Europass dokumenata kao i upustva za popunjavanje ovih dokumenata.

Članovi radne grupe su:

  • mr Marija Cimbaljević, Ministarstvo prosvjete, koordinator Europass projekta,
  • Zora Bogićević, Ministarstvo prosvjete,
  • prof. dr Maja Baćović, Rektorat Univerziteta Crne Gore,
  • dr Mladen Perazić, Privredna komora Crne Gore,
  • Vesna Radulović, Zavod za zapošljavanje i
  • Srđan Obradović, Centar za stručno obrazovanje.


    Radna grupa je u proteklom periodu održala nekoliko radnih sastanaka, na kojima su članovi detaljno prolazili kroz tekst Vodiča koji je došao do finalne verzije za štampanje uz saglasnost svih članova radne grupe.

KOME JE NAMIJENJEN?

Za učenike i studente

septembar 22, 2016

Za poslodavce

septembar 22, 2016

Za nezaposlene osobe

septembar 22, 2016

POVEŽITE SE SA CEDEFOP EUROPASS

cedefor baner