23 dec

Održan Info dan o obuci nastavnika kod poslodavaca, Europass-u i Nacionalnom okviru kvalifikacija

Ministarstvo prosvjete je u petak, 23. decembra, organizovalo Info dan u Gimnaziji “Slobodan Škerović” u Podgorici o aktivnostima koje je sprovodilo u 2016. godini tokom realizacije projekata „Kontinuirani profesionalni razvoj nastavnika i instruktora u stručnom obrazovanju u Crnoj Gori“, „Europass 2016“ i „Podrška Evropskom okviru kvalifikacija u Crnoj Gori za 2016. godinu“.


Marija Đurišić iz Ministarstva prosvjete je nastavnicima i učenicima srednjih škola u Podgorici i Nikšiću prezentovala obuke nastavnika kod poslodavaca koje je Ministarstvo prosvjete u saradnji sa Privrednom komorom i Centrom za stručno obrazovanje realizovalo tokom 2016. godine. Ovu dvosedmičnu obuku pohađalo je 20 nastavnika iz 5 stručnih škola iz Podgorice i Nikšića kod 15 poslodavaca u Crnoj Gori. Obuke kod poslodavca će biti organizovane i u 2017. godini, kada će najmanje 70 nastavnika iz 12 srednjih stručnih škola iz Crne Gore pohađati ove obuke.
23122016 02
U cilju jasnijeg i pouzdanijeg predstavljanja stečenih znanja, vještina, iskustava i kvalifikacija, građanima Crne Gore je od 2016. godine dostupan i Europass program Evropske komisije. Kao nacionalni Europass koordinator, Đurišić je objasnila i svih pet dokumenata u okviru Europass inicijative i uputila prisutne na korišćenje informacija koje se nalaze na nacionalnom Europass webportalu, www.europasscrnagora.me
U Crnoj Gori uspostavljen je Nacionalni okvir kvalifikacija koji ima za cilj uporedivost kvalifikacija sa onim u drugim zemljama, što našim građanima sa kvalifikacijama stečenim u Crnoj Gori omogućava mobilnost. Julka Ostojić iz Ministarstva prosvjete održala je prezentaciju o razvoju Nacionalnog okvira kvalifikacija u Crnoj Gori i njegovom usklađivanju sa Evropskim okvirom kvalifikacija. Prikazan je i video spot i predstavljen Priručnik o Nacionalnom okviru kvalifikacija.
Učesnici Info dana bili su nastavnici, učenici i predstavnici uprava srednjih škola iz Podgorice i Nikšića, a prisutni su bili i poslodavci sa kojima srednje stručne škole sarađuju.

KOME JE NAMIJENJEN?

Za učenike i studente

septembar 22, 2016

Za poslodavce

septembar 22, 2016

Za nezaposlene osobe

septembar 22, 2016

POVEŽITE SE SA CEDEFOP EUROPASS

cedefor baner